Ambulans z wyposażeniem o wartości ponad 500.000 zł sfinansowany został ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Powyższe środki finansowe Szpital Powiatowy w Kętrzynie otrzymał jako dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zakup ambulansu Typu B oraz środków ochrony indywidualnej dla ZRM Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ze środków finansowych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020” w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 Fot. Robert Majchrzak (Tygodnik Kętrzyński)

 

 

Szpital Powiatowy w Kętrzynie informuje,

że w związku z Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 17/2021, z dniem 26 listopada 2021 r., 

Szpital został przekształcony w Szpital Obserwacyjno-Zakaźny.

 

Wstrzymane zostają przyjęcia do oddziałów: Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Ginekologii, Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

W stanach pilnych pomocy medycznej udzielają szpitale w: Bartoszycach, Giżycku i Biskupcu, w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych.

O przyjęciu  pacjenta do Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Kętrzynie decyduje koordynator przyjęć - numer telefonu: 516 678 283.

 

Funkcjonowanie szpitala z oddziałami obserwacyjno–zakaźnymi dla chorych na Covid-19

Obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w oddziałach obserwacyjno–zakaźnych.

W związku z zakazem odwiedzin, dopuszcza się informowanie osób upoważnionych do otrzymania informacji o stanie zdrowia pacjenta telefonicznie,

po uprzedniej weryfikacji rozmówcy z danymi podanymi przez pacjenta do historii choroby.

Dopuszcza się przekazywanie paczek pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych.

Paczkę opisaną imieniem, nazwiskiem oraz nazwą oddziału, na którym przebywa pacjent,

pozostawia się w punkcie przy wejściu nr 1 (tylko w godzinach 11:00-13:00).

Zakazuje się wchodzenia i przebywania na terenie szpitala wszelkich osób, których obecność nie jest bezwzględnie konieczna.

 

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są wyłącznie telefonicznie.

Numery telefonów gabinetów lekarskich:

Oddział obserwacyjno–zakaźny – I piętro - 516 678 283, w godz. od 13:00 do 14:00

Oddział obserwacyjno–zakaźny – II piętro – 664 357 785, w godz. od 12:00 do 14:00

 

Pracownie:  TK oraz USG wstrzymują swoją działalność do odwołania (badania będą wykonywane wyłącznie pacjentom szpitala).

 

W dalszym ciągu pracują:

- poradnie specjalistyczne (neurologiczna, ginekologiczna, chirurgiczna oraz ortopedyczna).

- pracownia endoskopowa (gastroskopia, kolonoskopia), tel.: 664 356 242

 

Nocna i Świąteczna Opieka Ambulatoryjna została przeniesiona do budynku, w którym funkcjonują ww. poradnie.

 

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną prosimy Pacjentów o korzystanie z TELEPORADY (tel. 664 356 126).

W sytuacjach, gdy jest to niezbędne, proszę zgłosić się na wizytę po wcześniejszej telefonicznej rejestracji.

Przy wizycie osobistej w  NiŚOA istnieje obowiązek wypełnienia "Ankiety epidemiologicznej w kierunku SARS-CoV-2".

 

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 3 września 2021r.

rusza rejestracja na IV kwartał (miesiące: październik, listopad, grudzień) 2021 roku,

do Poradni Neurologicznej i Ortopedycznej.

 

Numer tel. do rejestracji: 664 356 439.

 

Main Menu