Praktyki studenckie

 

Zasady przyjmowania na praktyki studenckie.pdf

 

Praktyki odbywają się bez nawiązania stosunku pracy.

 

Dokumenty wymagane przy przyjęciu na praktyki:

1. Podanie o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz planowanego terminu odbywania praktyki.

2. Skierowanie z uczelni.

3. Program praktyki.

4. Kserokopia wyniku badania kału na nosicielstwo i szczepienia WZW.

5. Aktualne zaświadczenie o ubezpieczeniu OC oraz NW.

6. Szkolenie z zakresu BHP oraz z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

  (na ww szkolenia należy umówić się telefonicznie z pracownikami szpitala przed rozpoczęciem praktyki

  Pracownik BHP- 502 461 982, Pielęgniarka Epidemiologiczna- 664 356 765)

 

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szpitala przed rozpoczęciem praktyk.