Szpital Powiatowy w Kętrzynie informuje, że z dniem 01.07.2014r. podpisał umowę
z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Rehabilitacyjnej.

Rejestracja pacjentów odbywać się będzie w Dziale Fizjoterapii od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 – 14:00, nr tel. 664-356-286.

Pacjenci będą przyjmowani ze skierowaniem od lekarzy specjalistów i lekarzy rodzinnych.

 

Szpital Powiatowy w Kętrzynie informuje, że od dnia 01.10.2013r. podpisał umowę z NFZ na wykonywanie badań kolonoskopii w warunkach ambulatoryjnych. 
Rejestracja pacjentów odbywać się będzie w Pracowni Badań Endoskopowych (pokój nr.5) na parterze budynku Szpitala od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.00,
tel. 664356242. 
Realizowane będą skierowania od lekarzy rodzinnych i specjalistów.