Ogłoszenie o naborze wniosków

Drukuj

 

Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów

kształcących się na kierunku lekarskim.

 

1. Treść Ogłoszenia

2. Wniosek