Szanowni Państwo,

Ogłaszamy zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego, niezbędnego dla zapewnienia bezpieczeństwa ratownikom, lekarzom, pielęgniarkom i pozostałym pracownikom szpitala.

Najbardziej potrzebne są środki ochrony osobistej (to jest m. in. kombinezony medyczne, przyłbice i maski z filtrem). Musimy je mieć jak najszybciej.

Bezpieczeństwo personelu w czasach pandemii to dla całej naszej społeczności rzecz o fundamentalnym znaczeniu. Bez zdrowego personelu nie ma szpitala.

Jeśli chcesz nas wesprzeć, wpłać dowolną kwotę na poniższy rachunek.

43 1090 2590 0000 0001 4467 4141

Z pewnością nie zmarnujemy ani złotówki.

 

Szanowny Pacjencie!

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie, można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 89 751 25 02 lub mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Kętrzynie

(dalej: Administrator). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: M. Skłodowskiej-Curie 2, 11-400 Kętrzyn
 • przez e-mail IOD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • telefonicznie: ++48 89 751 25 02 - centrala

Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu komunikacji, a następnie archiwalnym:

 • Dane będą przetwarzane do zakończenia przetwarzania lub do czasu żądania zaprzestania przetwarzania, a następnie przez 5 lat w celu archiwalnym (również przetwarzania kopii bezpieczeństwa) lub zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty realizujące na podstawie umowy z Administratorem usługi obsługi poczty.
 • Posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowana, prawo do zapomnienia oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do zapomnienia i ograniczenia przetwarzania nie dotyczy celów zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa, czy zabezpieczenia interesów Administratora.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, choć uniemożliwia komunikację.

Prawo wniesienia skargi na proces przetwarzaniem danych osobowych

Osobom, których dane osobowe dotyczą, niezależnie od celu I podstawy prawnej jego realizacji, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 Pacjencie masz prawo:

- do dostępu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo do kontroli przetwarzanych danych osobowych (art. 32-35 Ustawy o ochronie danych osobowych),
a w szczególności prawo do uzyskania informacji:

 •  czy zbiór istnieje i jakie dane osobowe on zawiera,
 • o Administratorze Danych, adresie jego siedziby i pełnej nazwie,
 • celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
 • od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
 • źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator Danych jest zobowiązany do zachowania w Tm zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
 • sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

- do skorzystania z prawa do informacji, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących prawach i udzielić informacji na piśmie. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać w siedzibie Administratora Danych Osobowych.

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Wniosek o udostępnienie dokumentacji.pdf

 

 

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik Pracowni: mgr Małgorzata Podgórska

Kontakt telefoniczny: 664 356 209

Pracownia wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz całodobowo zabezpiecza dostęp do Banku Krwi na potrzeby pacjentów leczonych krwią w oddziałach szpitalnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Wykonujemy:
•    GRUPĘ KRWI (niezbędne dla osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych)
•    PTA (tzw. Coombs) w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w ciąży
•    KREWKARTĘ - Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi

Materiał do badań pobieramy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 16:00
Odbiór wyników badań w dniu roboczym następującym po dniu pobrania.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy są wysokie noty uzyskane w międzynarodowym programie kontroli jakości - Certyfikaty za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania KREWKARTy.
Po co nam KREWKARTA (identyfikacyjna karta grupy krwi)?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp. Min. zdrowia z 11 grudnia 2012 r. Dz.U.2012, poz5)
za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik badania grupy krwi wpisany na karcie identyfikacyjnej grupy krwi lub wynik z pracowni serologii immunologii transfuzjologicznej.
Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi czyli tzw. KREWKARTA jest wiarygodnym dokumentem stwierdzającym grupę krwi zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w warszawie, jest honorowana przez wszystkie jednostki służy zdrowia w Polsce.
Raz wyrobiona KREWKARTA znacznie przyspiesza wykonanie procedur medycznych, związanych z ewentualną transfuzją krwi.

Wzór KREWKARTY: