Pracownia Serologii

Pracownia Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi

Kierownik Pracowni: mgr Małgorzata Podgórska

Kontakt telefoniczny: 664 356 209

Pracownia wykonuje badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej oraz całodobowo zabezpiecza dostęp do Banku Krwi na potrzeby pacjentów leczonych krwią w oddziałach szpitalnych.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług
Wykonujemy:
•    GRUPĘ KRWI (niezbędne dla osób przygotowujących się do zabiegów operacyjnych)
•    PTA (tzw. Coombs) w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego w ciąży
•    KREWKARTĘ - Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi

Materiał do badań pobieramy w dni robocze w godzinach od 7:30 do 16:00
Odbiór wyników badań w dniu roboczym następującym po dniu pobrania.

Potwierdzeniem wysokiej jakości naszej pracy są wysokie noty uzyskane w międzynarodowym programie kontroli jakości - Certyfikaty za 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zachęcamy do skorzystania z możliwości wykonania KREWKARTy.
Po co nam KREWKARTA (identyfikacyjna karta grupy krwi)?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozp. Min. zdrowia z 11 grudnia 2012 r. Dz.U.2012, poz5)
za wiarygodny można uznać wyłącznie wynik badania grupy krwi wpisany na karcie identyfikacyjnej grupy krwi lub wynik z pracowni serologii immunologii transfuzjologicznej.
Identyfikacyjna Karta Grupy Krwi czyli tzw. KREWKARTA jest wiarygodnym dokumentem stwierdzającym grupę krwi zatwierdzonym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w warszawie, jest honorowana przez wszystkie jednostki służy zdrowia w Polsce.
Raz wyrobiona KREWKARTA znacznie przyspiesza wykonanie procedur medycznych, związanych z ewentualną transfuzją krwi.

Wzór KREWKARTY: